Boegbeeldtekening Otter

Boegbeeldtekening Otter

Prijs : Gratis!

De otter is hét symbool van de waterkwaliteit en natuurlijke oevers. De otter staat symbool voor een gezonde natuur. ARK Natuurontwikkeling werkt samen met verschillende partners aan herstel van otterleefgebied en het otterveilig maken van kruispunten van wegen en watergangen. Het intensieve verkeer veroorzaakt namelijk nog steeds veel slachtoffers. Met eenvoudige aanpassingen kan dit voor een groot deel worden voorkomen, zoals loopplanken onder bruggen en faunatunnels.

Na bestelling ontvangt u een bevestiging met een link waarmee u de bestanden als PDF kunt downloaden en zelf kunt afdrukken.