Rijn in Beeld Deel 2

Rijn in Beeld Deel 2

Prijs : Gratis!
bekijk dit product
Rijn in Beeld Deel 2
Rijn in Beeld Deel 2
Rijn in Beeld Deel 2
Rijn in Beeld Deel 2
Rijn in Beeld Deel 2
Rijn in Beeld Deel 2
Rijn in Beeld Deel 2

Titel Rijn in Beeld Deel 2: Inrichting, beheer en beleid langs grote rivieren
Auteurs Bart Peters, Gijs Kurstjens
Aantal blz. 168

Geen landschap is de laatste decennia zo veranderd als het gebied van de grote rivieren. De rivieren zijn veel schoner geworden, er zijn nieuwe natuurgebieden ontstaan en de uiterwaarden hebben de kwaliteit gekregen om een nieuwe economie te dragen. Waar voorheen weilanden en akkers het beeld bepaalden, liggen nu stromende nevengeulen, nieuwe overstromingsbossen en onbekende zandlandschappen. Dit heeft zich ook vertaald in een onverwacht snelle terugkeer van bijzondere planten en dieren.

'Rijn in Beeld' brengt de veranderingen in de natuur van Waal, Nederrijn en IJssel uitgebreid in beeld (Deel 1: Ecologische resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling langs de Rijntakken). Het gaat in op de belangrijkste oorzaken van het herstel, maar ook op ontbrekende schakels langs de rivieren, en hoe die terug te krijgen.

Zeker zo belangrijk is de vertaalslag naar de inrichtingsprojecten en hoogwaterprojecten voor de toekomst en naar het water- en natuurbeleid van de 21e eeuw (Deel 2: Inrichting, beheer en beleid langs grote rivieren). Het rivierengebied betreedt een nieuwe fase, met nieuwe vraagstukken rond hoogwaterbescherming, natuurbeleid en economie. Hoe kunnen we ook de komende jaren effectief zijn bij de verdere ontwikkeling van onze uiterwaarden en welke keuzes zijn hiervoor nodig? Rijn in Beeld reikt hiervoor nieuwe kennis en inspiratie aan.

Naast papieren versies zijn Rijn in Beeld, Deel 1 en 2 ook gratis als pdf te downloaden.