Nieuwe Marken

Nieuwe Marken

Prijs : Gratis!

De kwaliteit en toegankelijkheid van natuur en landschap verhogen en tegelijkertijd tegemoet komen aan de vraag naar betaalbaar buiten wonen. Het concept Nieuwe Marken maakt dat mogelijk. Door het bouwen van kleine aantallen woningen in lage dichtheden komen financiën beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe, toegankelijke en streekeigen natuurgebieden. Gebieden die duurzaam beheerd gaan worden door de nieuwe bewoners gezamenlijk. Hierdoor zal de ruimtelijke kwaliteit en de toegankelijkheid met sprongen vooruit gaan. En dat is hard nodig,want op veel plaatsen is de landbouw niet meer de vanzelfsprekende beheerder van het landschap en slaat de verrommeling toe.

Marke is een begrip dat stamt uit de Middeleeuwen, waarbij bewoners van lokale gemeenschappen het bezit en gebruik van de woeste gronden regelden. Bijvoorbeeld daar waar hun vee graasde en het brandhout werd geoogst. Een Marke is een aantrekkelijk model omdat het individuele en gezamenlijke belangen tegelijk behartigt. Bekende voorbeelden van Marken waren de Loenermark en de heidevelden in het Gooi.

Na bestelling ontvangt u een bevestiging met een link waarmee u het bestand als PDF kunt downloaden en zelf kunt afdrukken.