De terugkeer van de otter in het rivierengebied

De terugkeer van de otter in het rivierengebied

Prijs : Gratis!

Van oorsprong waren de grote rivieren de Rijn en de Maas en hun zijbeken het leefgebied van otters. Ze leefden er van de gevarieerde visstand en van andere dieren als kikkers en kreeften. Bijna een halve eeuw geleden verdween de otter daar. Dit had onder meer te maken met de lage visstand door de zware watervervuiling van de rivieren. Bovendien was het aantal otters al klein door jacht en stroperij. Inmiddels zijn de waterkwaliteit en de visstand aanzienlijk verbeterd. Veel uiterwaarden zijn omgevormd tot gevarieerde natuurgebieden, barrières voor vismigratie zijn geslecht door de aanleg van vistrappen en in het kader van de verbetering van de veiligheid zijn en worden vele hoogwater- en nevengeulen aangelegd langs de Rijntakken en de Maas. In het bestek van dit onderzoek is gekeken naar de kansen voor een duurzame populatie otters in het rivierengebied.

Na bestelling ontvangt u een bevestiging met een link waarmee u het bestand als PDF kunt downloaden en zelf kunt afdrukken.