Schoolplaat Circle of Life

Schoolplaat Circle of Life

Prijs : Gratis!

Temperatuur, licht en zuurstof, maar vooral de aanwezigheid van andere organismen bepalen de afbraak van een kadaver. Insecten en grote aaseters versnellen dit proces flink. Na het sterven is bijvoorbeeld de groene vleesvlieg soms al binnen een uur bij het kadaver. Afhankelijk van de temperatuur zorgt de bacteriële afbraak na ca. 3 dagen voor gasvorming. Dit wordt na 5 tot 10 dagen zo hevig dat een sterke geur ontstaat. In dit beginstadium doen aaseters als vossen en dassen zich te goed, waarbij de zachte delen van het lichaam (anus, neus en oren) eerst worden gegeten. In deze fase verschijnen ook de eerste aaseters. Wanneer dieren als vos, zeearend of wild zwijn het karkas hebben geopend, komt er meer zuurstof bij. Dit versnelt het afbraakproces, afhankelijk van het moment waarop deze dieren het kadaver vinden. In het laatste stadium (12 tot 14 weken) resteren slechts botten en huid. In de bodem leven dan nog wel tal van insectenlarven die weer opnieuw dieren als das en wild zwijn aantrekken. Op de resten van botten en huid leven specialisten als de hoefzwam. De overgebleven botten zijn zeer welkom voor de calcium- en fosforbehoefte van dieren. Deze dieren verspreiden de botten door het terrein.

Wanneer dieren een natuurlijke dood sterven en kadavers in de natuur mogen blijven liggen, wordt de Nederlandse natuur weer een stuk completer. Een hele levensgemeenschap is ervan afhankelijk! Waaronder aaseters als raaf, zeearend, gier en tal van insecten. Dood doet Leven zet zich in voor de terugkeer van dode dieren én grote aaseters in de natuur, de Circle of Life!