Natuurlijke klimaatbuffers

Natuurlijke klimaatbuffers

Prijs : Gratis!

De natuur wordt duidelijk beïnvloed door de verandering van het klimaat. De gevolgen voor de biodiversiteit en de  vitaliteit van ecosystemen zijn nu al merkbaar. Klimaatverandering zal ook gevolgen hebben voor het natuurbeleid: Bij het vaststellen van het beleid met betrekking tot de bescherming van plant- en diersoorten, de Ecologische Hoofdstructuur, de zogenoemde ‘instandhoudingsdoelen’ etc. is tot nu toe geen rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Ook het natuurbeheer zal veranderen door bijvoorbeeld de toegenomen productiviteit, de toenemende temperaturen, het natter of juist droger worden van gebieden en de toenemende kans op plaagorganismen. Dit rapport bestrijkt slechts een deel van de relatie tussen natuur en klimaatverandering. Het beschrijft de functie die natuur en natuurlijke processen kunnen hebben bij de ruimtelijke aanpassing op klimaatverandering, ofwel adaptatie. Alle andere raakvlakken blijven in dit rapport buiten beschouwing.

Na bestelling ontvangt u een bevestiging met een link waarmee u het bestand als PDF kunt downloaden en zelf kunt afdrukken.