Levende rivieren

Levende rivieren

Prijs : Gratis!

Tweehonderdduizend hectare nieuwe natuur in Nederland in 10 jaar was de inzet van het Wereld Natuur Fonds. De uitwerking van een studie waarbij de Ecologie belicht wordt door Hydrologisch Adviesburo Klink, de rivierkundige gevolgen door het  Waterloopkundig laboratorium, Landmeetkundig buro Meet is verantwoordelijk voor de berekeningen ten aanzien van klei- en zandhoeveelheden van de nevengeulen. Dr. G.B. Janssen heeft een studie verricht naar de geschiedenis van de baksteenfabricage. Het samensmeden van deze studie is gedaan door Stroming bv dat ook de locatiestudie en riviermorfologische aspecten voor zijn rekening nam.

Na bestelling ontvangt u een bevestiging met een link waarmee u het bestand als PDF kunt downloaden en zelf kunt afdrukken.