Bergen bij de Bron

Bergen bij de Bron

Prijs : Gratis!

De beelden van sterk aangezwollen rivieren en de overstromingen die zij veroorzaken overspoelen letterlijk en figuurlijk de nieuwsberichten en actualiteitenrubrieken. Geen land in Europa blijft gespaard en de kosten aan materiële en immateriële schade lopen hoog op. Het probleem is duidelijk: de rivieren krijgen veel te veel water te verwerken,maar een oplossing om deze vloedgolven te beteugelen is er nog niet. Ondanks dat de problematiek de grenzen van de meeste landen overschrijdt, probeert ieder land toch vooral binnen de eigen landsgrenzen te zoeken naar en antwoord op de problemen.

Ondanks dat in het Europese beleid is vastgelegd dat de problemen in het vervolg op stroomgebiedniveau moeten worden opgelost wordt grensoverschrijdend onderzoek naar de beste mogelijkheden binnen het stroomgebied om de wateroverlast te beperken niet of nauwelijks uitgevoerd. In opdracht van het Wereld Natuur Fonds en Stichting Ark hebben wij een analyse gemaakt van de stroomgebieden van de Rijn en de Maas en gezocht naar ruimte om het water te bergen zo dicht mogelijk bij de plaatsen waar het valt. Uit onze studie blijkt dat er wel degelijk ruimte is en dat de kans groot is dat hier een aanzienlijk deel van de oplossing ligt. Voor het toepassen van de vereiste maatregelen zijn lokaal veranderingen in het  rondgebruik noodzakelijk. Deze veranderingen komen niet alleen de hoogwaterbescherming ten goede,maar bieden ook voordelen voor andere functies van het ruimtelijk gebied, zoals recreatie, drinkwaterwinning, scheepvaart, natuur en landbouw.

Na bestelling ontvangt u een bevestiging met een link waarmee u het bestand als PDF kunt downloaden en zelf kunt afdrukken.