Folder Sponsor ARK Buitenlessen

Sponsor ARK Buitenlessen

Prijs : Gratis!

ARK buitenlessen betrekken de jeugd bij natuurontwikkeling dichtbij hun huis en maken kinderen (weer) vertrouwd met natuur. Dat is belangrijk in een tijd waarin kinderen vaak achter de computer zitten en met de auto naar school gaan. Het is bewezen dat natuur goed is voor de gezondheid. Natuur nodigt kinderen uit tot bewegen en spelen. Hun sociale gedrag verbetert. Kinderen met gedragsstoornissen worden rustiger van natuur. Bovendien zijn de kinderen van nu de toekomstige bewoners van het landschap waaraan nu al gewerkt wordt en is het belangrijk dat zij daarbij  betrokken worden.

ARK Natuurontwikkeling is een non-profitorganisatie, zonder structurele overheids- of donateurinkomsten. Om de drempel voor scholen zo laag mogelijk te houden willen we deelnamekosten voor buitenlessen beperken. Een goed project op poten zetten kost echter wel wat. Door bij te dragen aan de realisatie hiervan draagt u bij aan de  betrokkenheid van de jeugd bij natuurontwikkeling in hun “achtertuin”. Bovendien draagt u bij aan het welzijn van de kinderen en bereikt u via hen vele leerkrachten en ouders.

Na bestelling ontvangt u een bevestiging met een link waarmee u het bestand als PDF kunt downloaden en zelf kunt afdrukken.