Cyclisch beheer in uiterwaarden

Cyclisch beheer in uiterwaarden

Prijs : Gratis!
bekijk dit product
Cyclisch beheer in uiterwaarden
Cyclisch beheer in uiterwaarden
Cyclisch beheer in uiterwaarden
Cyclisch beheer in uiterwaarden
Cyclisch beheer in uiterwaarden

Titel Cyclisch beheer in uiterwaarden: Natuur en veiligheid in de praktijk.
Auteurs Bart Peters, Emiel Kater, Gertjan Geeling
Aantal blz. 206

Cyclisch beheer in uiterwaarden is alleen gratis als pdf te downloaden. Het boek is uitverkocht. 

Nederlanders zijn watertemmers. Honderden jaren lang zijn we bezig geweest onze rivieren te beheersen en te controleren. Nu ontstaat plots ruimte voor spontaan terugkerende ooibossen, nieuwe rivierduinen en spectaculaire grind- en zandafzettingen. Tegelijk met de terugkerende planten en dieren hebben deze ontwikkelingen invloed op de waterafvoer. Bossen zorg voor extra weerstand in de uiterwaarden en zandafzettingen verkleinen de ruimte voor het water. Zolang de rivier niet structureel meer ruimte wordt gegeven stelt dit rivier- en natuurbeheerders voor een dilemma. Een natuurlijke rivier schept zijn eigen ruimte. Maar langs de door dijken en kribben vastgelegde Nederlandse rivieren treden processen van 'afbraak' nauwelijks meer op. Hier moeten we zelf met creatieve oplossingen komen.

Cyclisch beheer is een nieuw beheerconcept dat aansluit bij natuurlijke verjongingsprocessen langs rivieren, binnen de realiteit van ons huidige rivierengebied. Zonder de pretentie processen volledig te kunnen vervangen, biedt het nieuwe kansen voor natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming bij de inrichting en ontwikkeling van een nieuw rivierenlandschap.