Zoekkaart Steuren en hun jongen

Zoekkaart Steuren en hun jongen

Prijs : Gratis!

De Europese Atlantische steur is de grootste zoetwatervis van Nederland. Deze zeldzame trekvis is bekleed met beenplaten, heeft roodbruine ogen, brengt zijn leven deels in zoet en deels in zout water door en kan maar liefst 3,5 meter lang worden. In de Nederlandse wateren worden ook wel eens andere steuren aangetroffen, maar dat zijn losgelaten vijvervissen. Wereldwijd zijn er namelijk 27 steurensoorten die niet allemaal zeldzaam zijn. Exotische, uitheemse soorten als Russische diamantsteuren (Acipenser gueldenstaedtii), Siberische steuren (Acipenser baerii) en sterlets (Acipenser ruthenus) worden overal in West-Europa gekweekt voor verspreiding via tuincentra. Eenmaal te groot voor de vijver worden deze kweeksteuren nogal eens illegaal vrijgelaten en blijken zich dan goed te kunnen handhaven in de Nederlandse wateren en op de Noordzee. Concurrentie om ruimte en mogelijke kruising met andere soorten kan de terugkeer van de Europese Atlantische steur bemoeilijken. Een reden temeer om snel werk te maken van het herstel van de populatie. Omdat kweeksteuren vaak worden aangezien voor de zeer zeldzame en inheemse Europese Atlantische steur, heeft ARK tekenaar Jeroen Helmer deze zoekkaart gemaakt waarin goed het verschil tussen de soorten is te zien.