Zoekkaart Leefgebied Otter

Zoekkaart Leefgebied Otter

Prijs : Gratis!

De otter is een van de soorten waarvoor leefgebied hersteld wordt door de Groen Blauwe Rijn Alliantie. Dit Europese Interreg-project is een samenwerking tussen tien Duitse en Nederlandse partners waarin onder andere gewerkt wordt aan het veiliger maken van  verkeersknelpunten. Otters zwemmen namelijk niet graag onder bruggen door of onder duikers. Hoewel ze zich meestal ophouden langs wateren hebben otters de gewoonte zich te verplaatsen via de oevers. Kruisingen van watergangen met wegen kunnen dan gevaarlijk zijn. Nog steeds worden ze (te) vaak slachtoffer van het verkeer. Veilige verbindingen kunnen dat voorkomen.

Op de tekening is het leefgebied van de otter in de Duits-Nederlandse grensregio te zien. Als de otter terugkeert langs de rivieren vindt hij een gespreid bedje. Er zijn nieuwe zijgeulen aangelegd, de vissen zijn weer volop aanwezig en oeverplanten hebben meer ruimte gekregen. En nu het landschap klaar is voor zo’n kritische soort als de otter, profiteren andere soorten mee, zoals bever, aalscholver, voorn en zalm. Bovendien kennen dieren geen grenzen dus vindt er een vrije uitwisseling plaats van Nederlandse otters met dieren in Duitsland.

Deze zoekkaart is gemaakt door ARK tekenaar Jeroen Helmer en is gratis te bestellen via deze webwinkel. Na bestelling ontvangt u een bevestiging met een link waarmee u de bestanden als PDF kunt downloaden en zelf kunt afdrukken.