De wisent en zijn sleutelrol in de natuur

Sleutelrol Wisent

Prijs : Gratis!

In 2007 brachten ARK Natuurontwikkeling, Duinbehoud, Kritisch Bosbeheer en PWN wisenten terug in de Nederlandse natuur. De eerste kudde leeft in de duinen van het Kraansvlak in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Sinds 2016 leven er ook wisenten op de Veluwe en in het Brabantse natuurgebied De Maashorst en sinds 2020 ook op de Slikken van de Heen in Zeeland. De wisent vervult samen met andere grazers een belangrijke rol in de natuur. ARK tekenaar Jeroen Helmer bracht deze sleutelrol in beeld. Het resultaat is voor iedereen gratis als pdf te downloaden.