Het Wandelende Woud

Het wandelende woud

Prijs : Gratis!

Verreweg de meeste jonge boom- en struiksoorten groeien makkelijker buiten dan binnen het bos vanwege lichtconcurrentie en vraat door reeën en herten. Met het ouder worden van het bos, domineert dus een steeds beperkter aantal schaduwliefhebbers. Zij verjongen zich in kleine open plekken en soms zelfs onder hun eigen kroondak. Dit stopt pas als een catastrofe het bos grootschalig openbreekt en andere soorten weer een kans krijgen. De opengevallen plek werkt als een magneet op herten, wisenten, runderen en andere grote grazers, die afkomen op de overdaad aan voedsel. Al deze soorten zorgen voor een rem op de bosontwikkeling, waardoor zich voor langere tijd een halfopen mozaïeklandschap kan ontwikkelen. Door deze combinatie van bosopbouw op de ene plek en bosafbraak op de andere, wandelt het bos als het ware door het landschap.

In de tekening "Het wandelende woud" bracht ARK tekenaar Jeroen Helmer de natuurlijke mechanismen van het bos in beeld. Het resultaat is voor iedereen gratis (als pdf) te downloaden.