studie 'Water vasthouden en vertragen in het Geuldal’ van Bureau Stroming, H+N+S Landschapsarchitecten en Acacia Water iov Natuurkracht

Rapport Water vasthouden en vertragen in het Geuldal

Prijs : €4,85

Een natuurlijker landschap maakt het Geuldal veiliger en helpt om wateroverlast en droogte tegen te gaan. Door aanpassingen in inrichting en gebruik kan het landschap meer regenwater opnemen, opslaan en vertraagd afgeven. Dat blijkt uit de studie 'Water vasthouden en vertragen in het Geuldal’ van Bureau Stroming, H+N+S Landschapsarchitecten en Acacia Water die is uitgevoerd in opdracht van de coalitie Natuurkracht (ARK WWF Natuurmonumenten Stichting Limburgs Landschap en Natuur en Milieufederatie Limburg). Voor overheden, grondeigenaren, bedrijven, inwoners en ontwerpers beantwoordt deze studie de vraag wélke maatregelen wáár in het Geuldal kunnen worden toegepast en wát dat oplevert.

Bestel dit rapport gratis, we vragen alleen een vergoeding voor de verzendkosten. 

Het rapport is ook gratis te downloaden via de website van Natuurkracht