Kanokaart front

Kanokaart rondom Bliek - Haringvliet

Prijs : Gratis!

Op deze kaart zijn 3 routes aangegeven met een verschillende lengte, vanaf verschillende vertrekpunten. Ook staat op de kaart informatie over de vogelsoorten en planten op het eiland, de vissoorten in het Haringvliet en lees je waarom het vogeleiland Bliek zo belangrijk is voor de natuur.

De kaart werd ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds samen met ARK Rewilding Nederland. Beide natuurorganisaties zetten zich in voor meer wilde natuur in Nederland, dus ook in de Delta. Met verschillende projecten in de delta, laten beide organisaties zien welke natuur ontstaat als het getij weer volledig mag meedoen. Zo werd in 2019 midden in het Haringvliet een zandbank aangelegd, speciaal voor kustvogels om te kunnen broeden en voor trekvissen om in de ondieptes te kunnen rusten en paaien. Er is ook een steigertje en een vogelkijkhut gebouwd, zodat mensen het eiland kunnen bezoeken om de vogels goed te kunnen bekijken zonder ze te storen. Het nieuwe eiland is Bliek genoemd, de naam voor een jonge haring. Staatsbosbeheer en Hoekschewaards Landschap beheren het eiland.

Uw avontuur start bij horecagelegenheid en bootverhuur Menheerse Werf.