Folder Edelhert Groene Woud

Folder Edelhert Groene Woud

Prijs : Gratis!

Brabants Landschap heeft in 2017 samen met ARK Natuurontwikkeling het edelhert teruggebracht in De Scheeken. Met het naastgelegen natuurgebied De Mortelen ligt hier het grootste landschapsreservaat van Brabant. De  natuurbrug over de snelweg A2 (2005) en toekomstige brug over het spoor verbinden de gebieden met elkaar.  Grote en kleine dieren maken hier gebruik van; van edelhert, ree en das tot hazelworm, kamsalamander en kleine ijsvogelvlinder.

Oorspronkelijk kwam het edelhert bijna overal voor in Nederland. Maar door het verdwijnen van hun leefgebied en een hoge jachtdruk viel in de 17de eeuw het doek. Op de Veluwe keerden edelherten al lang geleden terug en recenter ook in de Oostvaardersplassen en in het Weerterbos. Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de  Brabantse natuur en zijn zelfs een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter. Met hun specifieke gedrag en graasgewoonten zorgen edelherten voor meer leven in het landschap. Edelherten liggen graag te rollen in modderbaden en 'vegen' met hun gewei langs bomen. Zo maken ze letterlijk plaats voor tal van andere dier- en plantensoorten.

Na bestelling ontvangt u een bevestiging met een link waarmee u het bestand als PDF kunt downloaden en zelf kunt afdrukken.