Folder Dood doet Leven

Folder Dood doet Leven

Prijs : Gratis!

Wanneer kadavers van grote dieren in de natuur mogen blijven liggen, wordt deze een stuk completer. Vele  diersoorten zijn ervan afhankelijk. Allerlei bouwstoffen en mineralen worden door natuurlijke recycling weer toegankelijk voor andere dieren en planten. Aaseters als raaf, zwarte en rode wouw, gieren en talloze insectensoorten zijn afhankelijk van dode dieren voor hun voedsel. En soms zelfs voor hun voortplanting. Vliegen en kevers leggen er hun eitjes, en hun larven (maden) smullen van de zachte delen van het kadaver. De larven van de pelsmot doen zich zelfs te goed aan haren. Haren zijn trouwens ook welkom nestmateriaal voor vogels. Andere dieren profiteren indirect door juist weer de larven op te eten, waaronder de grauwe aaskortschildkever en de doodgraver. Maar ook aaibare dieren als koolmees en roodborst hebben maden op het menu staan. Tijdens warme dagen zijn er vlinders, hoornaars en wespen die mineralen komen snoepen. Botten zijn een welkome bron van calcium en fosfor voor tal van dieren. Ten slotte zorgen schimmels en bacteriën voor de omzetting van de laatste resten, in de mineralen waaruit ze zijn opgebouwd. Zo verdwijnt in warme periodes een compleet kadaver als sneeuw voor de zon.

Na bestelling ontvangt u een bevestiging met een link waarmee u het bestand als PDF kunt downloaden en zelf kunt afdrukken.