Folder Brabants Goud in Het Groene Woud

Folder Brabants Goud in Het Groene Woud

Prijs : Gratis!

ARK Natuurontwikkeling werkt in Het Groene Woud aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Hierin zijn natuurgebieden met elkaar verbonden. In dit netwerk ontbreken nog gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Deze percelen zijn vaak nog in agrarisch gebruik of eigendom van particulieren of bedrijven. ARK spant zich in om deze aan te kopen, om te zetten naar natuur en tijdelijk te beheren. Via vrijwillige kavelruilingen wordt ook de agrarische structuur versterkt. Samenwerking met grondeigenaren, overheden, boeren en landschapsorganisaties is hierbij troef.

Na bestelling ontvangt u een bevestiging met een link waarmee u deze folder als PDF kunt downloaden en zelf kunt afdrukken.