Folder Bevers terug in Limburg

Folder Bevers terug in Limburg

Prijs : Gratis!

De bever is terug van weggeweest in Limburg. Na een afwezigheid van meer dan 200 jaar voelt ons grootste  inheemse knaagdier zich weer thuis langs de Maas en haar zijbeken. Dat is goed nieuws, want de bever vervult een unieke rol in de bos- en waterrijke natuur. Als houthakker én bouwvakker zet hij het landschap naar zijn hand.  Knagend zorgt hij voor meer openheid in bossen. Als dammenbouwer creëert hij bovendien hogere waterpeilen in beekdalen. Hierdoor kunnen verdroogde moerassen langs beken herstellen. Heel wat planten en dieren profiteren daarvan.

Na bestelling ontvangt u een bevestiging met een link waarmee u het bestand als PDF kunt downloaden en zelf kunt afdrukken.